|poniedziałek, Grudzień 10, 2018
>> Home » Załączniki do ustaw podatkowych » Załącznik 5 – Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów 2017


Załączniki do ustaw
Załącznik nr 5 Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów
Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2017 r.
 Aktualność zweryfikowano 7 grudnia 2016 r. 

Załącznik 5 – Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów 2017 

W parafiach o liczbie mieszkańców Wysokość stawek w złotych
powyżej do
1 000 420
 1 000  2 000 477
 2 000  3 000  515
 3 000 4 000 564
4 000  5 000  613
 5 000  6 000 670
 6 000  7 000 730
 7 000 8 000 788
8 000  9 000 849
 9 000 10 000 922
 10 000 12 000 1004
12 000  14 000 1089
 14 000  16 000 1185
16 000 18 000 1283
18 000 20 000 1388
 20 000 1505

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.