Załączniki do ustaw podatkowych

Załącznik 1 Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne)

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1  2 3
1 ex 25.71.1 Wyroby nożownicze i sztućce, z wyłączeniem PKWiU 25.71.15.0
2 ex 25.72.14.0 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
3 ex 25.99.24.0 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami z metali nieszlachetnych – w tym medale
4 ex 25.99.29.0 Wyroby z metali nieszlachetnych pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
5 ex 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
6 ex 27.40.2 Lampy i osprzęt oświetleniowy
7 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
8 ex 32.12.14.0 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych – w tym medale z metali szlachetnych, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części wykonanych z metali szlachetnych
9 ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby – w tym medale oprawione w biżuterię, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części wykonanych z metali nieszlachetnych pokrytych metalem szlachetnym

Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1  2 3
1 ex 23.41.11.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej
2 ex 23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
3 ex 23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
4 ex 23.49.12.0 Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – z wyłączeniem wyrobów budowlanych
5 ex 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części
6 ex 27.40.2 Lampy i osprzęt oświetleniowy
7 ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
8 ex 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów wyłącznie: fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek, z ceramiki
9 ex 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów z ceramiki innych niż rzeźby i posągi
10 ex 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych oryginałów rzeźb, posągów, z ceramiki

Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
1 ex 23.13.12.0 Kieliszki i szklanki z wyłączeniem szklano-ceramicznych
2 ex 23.13.13.0 Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
3 ex 23.19.24.0 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp
4 ex 23.19.26.0 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
5 ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wyłącznie:
– biżuterii sztucznej szklanej
6 ex 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów ze szkła innych niż rzeźby i posągi
7 ex 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych oryginałów rzeźb i posągów, ze szkła

Część IV. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
1 ex 16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
dotyczy wyłącznie:
– beczek i kompletów beczkowych z drewna iglastego, z drewna liściastego, baryłek do płynów z drewna
2 ex 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
3 ex 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
4 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – z wyłączeniem:
1) części obuwia z drewna (bez cholewek i usztywniaczy);
2) części, ozdób i dodatków z drewna do wyrobów ujętych w grupowaniach PKWiU: 15.12.11.0 i 32.99.21.0
5 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
z wyłączeniem:
– mat z trzciny pospolitej izolacyjnych, mat z trzciny pospolitej podtynkowych
– mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa
– wyrobów z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
6 ex 17.22.11.0 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych dotyczy wyłącznie:
– serwetek i obrusów z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue
7   ex 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
dotyczy wyłącznie:
– wyrobów do użytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue – firanek
8 ex 17.23.13.0 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
dotyczy wyłącznie:
– pamiętników
– albumów na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury
9 ex 17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– koronek i haftów z papieru lub tektury
10 ex 31.00.12.0 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej
11 ex 31.02.10.0 Meble kuchenne
dotyczy wyłącznie:
– mebli kuchennych drewnianych regionalnych i artystycznych
12  ex 31.09.12.0 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach
13  ex 31.09.13.0 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
14 ex 31.09.14.0 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)
15  ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wyłącznie:
– biżuterii sztucznej, pozostałej – z drewna
16  ex 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
dotyczy wyłącznie:
– fajek i cybuchów, cygarniczek do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek – o charakterze pamiątkarskim, z drewna lub korzenia

Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
1  ex 13.20.1 Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych
2 ex 13.20.20.0 Tkaniny bawełniane
3   ex 13.20.4 Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté oraz pozostałe tkaniny specjalne
z wyjątkiem:
13.20.44.0     Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych
13.20.46.0     Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
4 ex 13.91.19.0 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi dotyczy wyłącznie:
– tkanin o ściegu dzianinowym lub szydełkowym
5   ex 13.92.11.0 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
6 ex 13.92.12.0 Pościel
7 ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety
8  ex 13.92.14.0 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
9  ex 13.92.15.0 Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe
10   ex 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.
11 ex 13.93.11.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane
12 ex 13.93.12.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
13  ex 13.93.13.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe
14  ex 13.93.19.0 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe
15 ex 13.96.17.0 Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.
16   ex 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
17  ex 13.99.12.0 Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
1 ex 13.92.12.0  Pościel
2 ex 13.92.13.0  Obrusy i serwety
3  ex 14.13  Pozostała odzież wierzchnia
z wyjątkiem:
14.13.4     Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane
4 ex 14.14 Bielizna
z wyjątkiem:
14.14.25.0     Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
5 ex 14.19  Pozostała odzież i dodatki odzieżowe
z wyjątkiem:
14.19.12.0   Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych
6  ex 14.31.10.0  Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
7 ex 14.39.10.0  Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
1  ex 14.11.10.0 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej
2 ex 14.20.10.0 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
3  ex 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt – z wyłączeniem biczy i szpicrut, lasek, lasek z siodełkiem i innych lasek
4 ex 15.12.19.0 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
dotyczy wyłącznie:
– wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych
5 ex 15.20 Obuwie
6 ex 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry
7 ex 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry

Część VIII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno niewymienione

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
1 ex 13.99  Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:- puszków do pudru
2 ex 15.12  Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze
– dotyczy wyłącznie: batów i szpicrut
3 ex 16.29  Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
dotyczy wyłącznie:
– rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów,
– bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu
4 ex 17.29  Pozostałe wyroby z papieru i tektury
dotyczy wyłącznie:
– papierowych ozdóbek
5 ex 20.51  Materiały wybuchowe; zapałki
dotyczy wyłącznie:
– zapałek
6 ex 22.19   Pozostałe wyroby z gumy
dotyczy wyłącznie:
– szczotek gumowych,
– cybuchów fajek z ebonitu,
– grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych artykułów z ebonitu
7  ex 22.23  Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa
dotyczy wyłącznie:
– sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytek winylowych, linoleum, itp., z tworzyw sztucznych
8 ex 22.29  Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
dotyczy wyłącznie:
– cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów, z tworzyw sztucznych
9  ex 25.99 Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– termosów i butelek metalowych,
– metalowych odznak i insygniów wojskowych, metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek
10 ex 26.51.32.0  Przyrządy traserskie
11  ex 28.99  Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek
12 ex 30.92  Rowery i wózki inwalidzkie
dotyczy wyłącznie:
– wózków dziecięcych
13  ex 32.20.12.0  Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne – z wyłączeniem instrumentów muzycznych strunowych smyczkowych oraz gitar i harf
14 ex 32.99  Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– globusów plastycznych
– tablic do pisania
15 ex 90.03.12.0   Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– prac wykonanych ręcznie np. druków reklamowych wykonanych przez artystów innych niż autorzy, kompozytorzy, artyści wykonawcy, malarze, graficy i rzeźbiarze
16 ex 90.03.13.0  Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych obrazów, rysunków, pasteli, grafik, plakatów, druków reklamowych wykonanych ręcznie,
– współczesnych oryginałów rzeźb, posągów z dowolnego materiału
Previous ArticleNext Article