Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 3 – stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
 Minimalna stawka podatku (w złotych)
 nie mniej niż

 

mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 1 2 3 4
Jedna oś
 12 18 0 22
 18 25  154 277
 25  277 486
   Dwie osie
 12  28  182  268
 28  33  531  736
 33  38  736  1.118
 38  995  1.472
Trzy osie i więcej
12 38  586 816
 38  816 1.109
Previous ArticleNext Article