Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 2 – Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
 
 Minimalna stawka podatku (w złotych)
 nie mniej niż

 

mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 1 2 3 4
Dwie osie
12 18 0 33
18 25 230 416
25 31 485 796
31 1.223 1.678
Trzy osie i więcej
12 40 1.079 1.492
40 1.492 2.207
Previous ArticleNext Article