Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 1 – stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
 nie mniej niż

 

mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 1 2 3 4
Dwie osie
 12 13  0 123
 13 14  123 340
 14  15  340 479
 15  479  1.084
Trzy osie
 12  17  123 214
 17  19  214 439
19 21  439 570
 21 23 570 878
 23 25  878 1.365
 25 878 1.365
Cztery osie i więcej
 12 25  570 578
 25 27  578 902
 27 29  902 1.432
 29 31  1.432 2.124
 31 1.432 2.124
Previous ArticleNext Article