Wskaźniki

Wysokość podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł

 Podatek wynosi

ponad

 do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 10.278

 3 %

10.278

 20.556

 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 10.278

 7 %

10.278

 20.556

 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 10.278

 12 %

10.278

 20.556

 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

Previous ArticleNext Article