Wskaźniki

Spadki i darowizny – wysokość podatku

 Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:
kwota nadwyżki
podatek wynosi
ponad
do
od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 
10278 3%
10278
20556 308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10278 zł
20556
822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20556 zł
od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10278 7%
10278 20556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10278 zł
20556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20556 zł
od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10278 12%
10278 20556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10278 zł
20556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20556 zł

Informacja: Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Podstawa prawna: art. 9 i art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Previous ArticleNext Article