Wskaźniki

Skala podatkowa PIT w latach 2009 – 2013

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek miesięczna
46,33 zł
Kwota zmniejszająca podatek roczna 
556,02 zł
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku
3.091,00 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz