Wskaźniki

Prawo do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu 2014

W 2014 roku podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2013 roku podatkowym uzyskali:
Kwota w euro Kwota w złotych
Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej:
150.000 633.450
Przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty:
150.000 633.450
Przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty:
150.000 633.450
Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty:
25.000 105.575

 

Informacja: Kwotę przelicza się według kursu z 1 dnia roboczego miesiąca października, czyli w roku 2013 zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2013 z dnia 1 października 2013 r. kurs EURO wyniósł 4,2230 zł.

Previous ArticleNext Article