Wskaźniki

Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe

 Podział na grupy podatkowe zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe
Do grupy I zalicza się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Do grupy II zalicza się: 
zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
Do grupy III zalicza się:
wszystkich innych nabywców.


Informacja:
Zstępni: np. dzieci, wnuki, prawnuki
Wstępni: np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
Zstępni rodzeństwa: np. bratankowie, siostrzeńcy, ich dzieci oraz wnuki

Previous ArticleNext Article