Wskaźniki

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w latach 2010 – 2014

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)
data Stawka podstawowa Stawka obniżona
Od 9 paźdzernika 2014 r. 8% 6%
04.07.2013 – 08.10.2014 10% 7,5%
06.06.2013 – 03.07.2013 10,5% 7,88%
09.05.2013 – 05.06.2013 11% 8,25%
07.03.2013 – 08.05.2013 11,5% 8,63%
07.02.2013 – 06.03.2013 12,5% 9,38%
10.01.2013 – 06.02.2013 13% 9,75%
06.12.2012 – 09.01.2013 13,5% 10,13%
08.11.2012 – 05.12.2012 14% 10,5%
10.05.2012 – 07.11.2012 14,5% 10,88%
09.06.2011 – 09.05.2012 14% 10,5%
12.05.2011 – 08.06.2011 13,5% 10,13%
06.04.2011 – 11.05.2011 13% 9,75%
20.01.2011 – 05.04.2011 12,5% 9,38%
09.11.2010 – 19.01.2011 12% 9%
25.06.2009 – 08.11.2010 10% 7,5%

Data aktualizacji: 10 października 2014 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz