|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » Wskaźniki » Mały podatnik VAT 2014

Mały podatnik VAT 2014 

 

 
W 2014 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik:

 
 Kwota przeliczona
– u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
5.068.000 zł
– prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
190.000 zł

Informacja:
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz