Wskaźniki

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w latach 2013 – 2014

 
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

 
 miesięcznie rocznie
w jednym zakładzie pracy
111,25 zł 1335,00 zł
w jednym zakładzie pracy przysługujące pracownikowi dojeżdżającemu do pracy z innej miejscowości
139,06 zł 1.668,72 zł
w kilku zakładach jednocześnie lub w jednym zakładzie pracy na kilku etatach
2002,05 zł
w kilku zakładach lub w jednym zakładzie pracy na kilku etatach przysługujące pracownikowi dojeżdżającemu do pracy z innej miejscowości
2.502,56 zł

Informacja: Podane stawki kosztów uzyskania przychodów są maksymalne, ale kwota może być niższa w zależności od faktycznie przepracowanych okresów.

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Previous ArticleNext Article