|niedziela, Styczeń 20, 2019
>> Home » załącznik do ustawy

załącznik do ustawy

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości – zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy…

ZAŁĄCZNIK NR 6 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, ORAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ ...Czytaj dalej...

Załącznik 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa Lp. Zakres działalności Oznaczenie stawek W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000 do 50 000 powyżej 50 ...Czytaj dalej...

Załącznik nr 6 – Kwartalne Stawki Ryczałtu Od Przychodów Wikariuszy 2017

W parafiach o liczbie mieszkańców Jeżeli siedziba parafii znajduje się powyżej do na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000 w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 5000 ...Czytaj dalej...

Załącznik 5 – Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów 2017

W parafiach o liczbie mieszkańców Wysokość stawek w złotych powyżej do 1 000 420  1 000  2 000 477  2 000  3 000  515  3 000 4 000 564 ...Czytaj dalej...

Załącznik 4 Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej

Objaśnienie: Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem “*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową. Lp. Zakres działalności Przedmiot działalności  1 2 3  1 usługi ślusarskie Wyrób, naprawa i ...Czytaj dalej...

Załącznik 2 Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu 1 2 3 1 ex 02.40.10  Usługi związane z leśnictwem dotyczy wyłącznie: – doradztwa w zakresie zarządzania lasem 2 41.00.10.0  Usługi objęte grupowaniem “Budynki ...Czytaj dalej...

Załącznik 1 Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne)

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu 1  2 3 1 ex 25.71.1 Wyroby nożownicze i sztućce, z wyłączeniem PKWiU 25.71.15.0 2 ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 3 – stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  Minimalna stawka podatku ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 2 – Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 1 – stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)  nie mniej niż   mniej ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku akcyzowym załącznik nr 3 – Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Poz.  Kod CN  Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)  1 2 3 1 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu  2 2204 Wino ze ...Czytaj dalej...