|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » vat

vat

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) VII – XII 2015

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) IV-VII 2015 (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054)

 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur Na podstawie art. 106o-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej Na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy z dnia 11 marca ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Na podstawie art. 82 ust. 3 ...Czytaj dalej...

Najnowsze załączniki do ustawy o VAT

Od dziś udostępniliśmy najnowsze wersje załączników do ustawy o podatku od towarów i usług. Zupełnie nowe opracowanie pozwala na wygodną pracę z tekstami załączników online. Poniżej pełna lista obowiązujących ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7% Poz. Symbol PKWiU 2008 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3 Towar (grupa towarów) 1 ...Czytaj dalej...