|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » ustawy podatkowe

ustawy podatkowe

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1)  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 2)  osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw Na ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie art. 3b § ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 3 – stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  Minimalna stawka podatku ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 2 – Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 1 – stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)  nie mniej niż   mniej ...Czytaj dalej...

Od 7 lutego 2016 r. zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. w ustawie o kontroli ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych 2019 – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych ‘ Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, zwanym ...Czytaj dalej...