|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » ustawy dodatkowe

ustawy dodatkowe

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2017 (Dz.U. 2016, poz. 718)

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity) Dział I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). Art. ...Czytaj dalej...

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1793)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia ...Czytaj dalej...

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 887)

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Art. ...Czytaj dalej...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2017(Dz. U. 2016, poz. 693)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; 3) ...Czytaj dalej...

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień ...Czytaj dalej...

Ustawa prawo celne 2019 (Dz. U. 2018, poz. 167)

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego: 1) zasady przywozu towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1829)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...Czytaj dalej...

Konstytucja RP

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku ...Czytaj dalej...