|niedziela, Styczeń 20, 2019
>> Home » ustawa o rachunkowości

ustawa o rachunkowości

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości – zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy…

ZAŁĄCZNIK NR 6 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, ORAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 5

Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 4

ZAŁĄCZNIK NR 4 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO Informacje ogólne: 1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 3

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1

Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Wprowadzenie do sprawozdania ...Czytaj dalej...