|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » samorządowe

samorządowe

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie – należy przez to ...Czytaj dalej...