|niedziela, Styczeń 20, 2019
>> Home » rozporządzenie

rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z dnia 12 października 2007 r.) Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa: 1) sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity) Na podstawie art. 81 ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z dnia 19 ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których ...Czytaj dalej...

Porozumienie w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej

POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERALNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej W celu należytego wykonywania obowiązków wynikających ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej Na podstawie art. 11b ust. 7 ustawy z ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 28 ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Na podstawie art. ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego Na podstawie art. 67c § 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości Na podstawie art. 110r § 2 ustawy z dnia 17 ...Czytaj dalej...