|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » procedury

procedury

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 2017 (Dz. U. 2017, poz. 648 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami; 2) właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami; 3) obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych ...Czytaj dalej...

Uaktualniliśmy Ordynację podatkową

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Ordynację podatkową. Ujednolicony tekst dostępny TUTAJ obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone do dnia 1 lipca 2016 roku. Obowiązujące od dziś zmiany dotyczą m.in. przekazywania przez podatników, ...Czytaj dalej...

Od dzisiaj można ustanowić pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych

Od 1 lipca 2016 r. nie trzeba dołączać oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej. Na podstawie ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ...Czytaj dalej...

Od 13 lutego 2016 r. zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy

W dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, które związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 12 listopada 2015 o zmianie ustawy – Kodeks ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2016 (Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...

Fiskus rozstrzygnie wątpliwości na korzyść podatnika? – zmiany w Ordynacji podatkowej od stycznia 2016 r.

Sejm przyjął poprawkę zaproponowaną przez PSL, której celem jest wpisanie do Ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario. Za przyjęciem poprawki głosowało 242 posłów, przeciw 202, wstrzymały się 2 ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa w wersji PDF – stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r.
NOWOŚĆ

Zapraszamy do pobierania najnowszej wersji ustawy Ordynacja podatkowa w wersji PDF. Opublikowany akt uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy od 1 kwietnia 2015 r. Najnowsza wersja Ordynacji podatkowej posiada spis ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2015 (Dz. U. 2015, poz. 613) – tekst jednolity z roku 2015

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...

Zaktualizowaliśmy Kodeks Karny Skarbowy

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2015 już dostępna!

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy tekst ustawy Ordynacja podatkowa do brzmienia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku.  Najważniejszą zmianę wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ...Czytaj dalej...

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2015

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z dnia 26 sierpnia 2014 ...Czytaj dalej...