|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » prawo

prawo

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych 2019 – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych ‘ Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, zwanym dalej “podatkiem”. Art. 2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa. Rozdział 2 Przedmiot opodatkowania i podatnik Art. 3. Przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa podmiotów będących podatnikami podatku. Art. 4. Podatnikami podatku ...Czytaj dalej...

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 4

Załącznik nr  4  Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro Informacje ogólne: 1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 3

Załącznik nr  3  Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2016 (Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) IV-VII 2015 (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054)

 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7% Poz. Symbol PKWiU 2008 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3 Towar (grupa towarów) 1 ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT – wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY Poz. Nazwa towaru 1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych ...Czytaj dalej...