|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » podatki majątkowe

podatki majątkowe

Najnowsza wersja ustawy Ordynacja podatkowa jest już dostępna, takze w wersji PDF!

Od 11 maja 2014 roku istotne zmiany do Ordynacji podatkowej wprowadziła wchodząca dziś w życie ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz..183). Najnowsza wersja ustawy dostępna jest tutaj. Od dziś można także zamawiać bezpłatną wersję PDF, o czym więcej tutaj. Zgodnie z art. 3 wspomnianej ustawy w ustawie z ...Czytaj dalej...

Najnowsza wersja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) jest już dostępna, także w wersji PDF!

Od 11 maja 2014 roku istotne zmiany do KPA wprowadziła wchodząca dziś w życie ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ...Czytaj dalej...

Spadki i darowizny – wysokość podatku

 Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: kwota nadwyżki podatek wynosi ponad do od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej   ...Czytaj dalej...

Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe

 Podział na grupy podatkowe zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn: Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe Do grupy I zalicza się: ...Czytaj dalej...

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Od 22 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Poniżej prezentujemy ...Czytaj dalej...

Wysokość podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: Kwoty nadwyżki w zł  Podatek wynosi ponad  do 1) od ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r.) Na ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 30 listopada 2015 r.) Na podstawie ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r.) ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2015 r.) Na podstawie ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn – stan na dzień 31 grudnia 2006

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, podlega nabycie ...Czytaj dalej...