|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » podatek dochodowy

podatek dochodowy

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1)  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 2)  osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. ...Czytaj dalej...

Ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

15 grudnia 2016 r. w dzienniku ustaw nr 2032 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób ...Czytaj dalej...

Nowe zwolnienie od podatku w ustawie o PIT

Od 18 lutego 2016 r. w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany zostaje pkt 143, który wprowadza nowe zwolnienie od podatku. Dotyczy on  kwoty należności ...Czytaj dalej...

Załącznik 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa Lp. Zakres działalności Oznaczenie stawek W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000 do 50 000 powyżej 50 ...Czytaj dalej...

Załącznik nr 6 – Kwartalne Stawki Ryczałtu Od Przychodów Wikariuszy 2017

W parafiach o liczbie mieszkańców Jeżeli siedziba parafii znajduje się powyżej do na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000 w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 5000 ...Czytaj dalej...

Załącznik 5 – Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów 2017

W parafiach o liczbie mieszkańców Wysokość stawek w złotych powyżej do 1 000 420  1 000  2 000 477  2 000  3 000  515  3 000 4 000 564 ...Czytaj dalej...

Załącznik 4 Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej

Objaśnienie: Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem “*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową. Lp. Zakres działalności Przedmiot działalności  1 2 3  1 usługi ślusarskie Wyrób, naprawa i ...Czytaj dalej...

Załącznik 2 Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu 1 2 3 1 ex 02.40.10  Usługi związane z leśnictwem dotyczy wyłącznie: – doradztwa w zakresie zarządzania lasem 2 41.00.10.0  Usługi objęte grupowaniem “Budynki ...Czytaj dalej...

Załącznik 1 Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne)

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu 1  2 3 1 ex 25.71.1 Wyroby nożownicze i sztućce, z wyłączeniem PKWiU 25.71.15.0 2 ...Czytaj dalej...