|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » kodeks

kodeks

Uaktualniliśmy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W dniu dzisiejszym uaktualniliśmy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Aktualna wersja uwzględnia wszystkie zmiany aktu, które wprowadzono do dnia 1 stycznia 2017 roku. Jedyna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku wprowadzona została przez art. 2 ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2138). Wykaz zmian: Art. 88a W razie uchybienia ...Czytaj dalej...

Zaktualizowaliśmy Kodeks Karny Skarbowy

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...Czytaj dalej...

Nowy tekst jednolity Kodeksu pracy – Dz.U. 2014, poz. 1502

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nowy tekst jednolity Kodeksu pracy zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2014 r., które opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 4 ...Czytaj dalej...

Najnowsza wersja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) jest już dostępna, także w wersji PDF!

Od 11 maja 2014 roku istotne zmiany do KPA wprowadziła wchodząca dziś w życie ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ...Czytaj dalej...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 312)

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 312) Art. 1. W ustawie z dnia 11 ...Czytaj dalej...

Kodeks karny wykonawczy 2017 (Dz.U. 2017, poz. 665)

  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zakres obowiązywania Art. 1. § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89, poz. 555)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów ...Czytaj dalej...

Kodeks karny 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1137)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia ...Czytaj dalej...

Kodeks spółek handlowych 2017 (Dz.U. 2016, poz.1578)

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity) Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, ...Czytaj dalej...

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki ...Czytaj dalej...