|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » KKS

KKS

Zaktualizowaliśmy KKS i ustawę o rachunkowości

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Kodeks Karny Skarbowy i ustawę o rachunkowości.   Zmiana ustawy o rachunkowości dotyczy (oprócz aktualizacji treści) opublikowania nowego tekstu jednolitego ustawy. W Kodeksie Karnym Skarbowym, do opublikowanego tekstu jednolitego Dz.U. 2017, poz. 2226 wprowadzono zmiany wynikające z art. 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. ...Czytaj dalej...

Kodeks Karny Skarbowy – stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ Kodeks Karny Skarbowy. Obowiązujące zmiany wprowadziły ustawy: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art. 136 § 2 ustawy z ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa Na podstawie art. 179a § 2 ustawy z dnia ...Czytaj dalej...

Od 13 lutego 2016 r. zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy

W dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, które związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 12 listopada 2015 o zmianie ustawy – Kodeks ...Czytaj dalej...