|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » cit

cit

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym ...Czytaj dalej...

Od 13 września 2015 r. zmiany w ustawie o CIT

Od 13 września 2015 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które wprowadza art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2014 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2014 r.)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym ...Czytaj dalej...

Dziś zaktualizowaliśmy 3 ustawy podatkowe

W dniu dzisiejszym, tj. 3 listopada 2014 r., zmianie uległa treść 3 aktów prawnych: Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od ...Czytaj dalej...

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy ustawy o CIT i PIT

W dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ...Czytaj dalej...

Nowy tekst jednolity ustawy o CIT i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od 27 czerwca obowiązują nowe teksty jednolite: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U z 2014, poz. 851 i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – ...Czytaj dalej...

Niskie wpływy z CIT. Rząd chce zmniejszyć możliwość transferowania zysków za granicę

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o CIT i PIT. Ma ona ukrócić praktyki firm polegające na transferowaniu zysków do rajów podatkowych w celu uniknięcia lub obniżenia podatku. Międzynarodowe korporacje powszechnie stosują ceny ...Czytaj dalej...

Wszystkie “aktualizowane akty prawne” są uaktualnione do brzmienia obowiązującego w dniu 16 czerwca 2014 r.

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy weryfikacji aktualności aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego dostępnych w zakładce AKTUALIZOWANE AKTY PRAWNE. Wszystkie teksty zostały zaktualizowane i ujednolicone. Zmiany dotyczyły: 1. aktualizacji numeru ...Czytaj dalej...

Zaktualizowaliśmy 4 ustawy

Od dziś w serwisie dostępne są zaktualizowane wersje ustaw: Kodeks karny skarbowy, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od ...Czytaj dalej...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 312)

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 312) Art. 1. W ustawie z dnia 11 ...Czytaj dalej...