|środa, Styczeń 16, 2019
>> Home » Archiwum VAT

Archiwum VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) VII – XII 2015

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) IV-XII 2014

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) I – III 2014

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług IV (VAT) 2013

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) I – III 2013

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2012

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2011

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów ...Czytaj dalej...