|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » Archiwum - PIT

Archiwum – PIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; 2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2014)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2013 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Art. 2. 1. Przepisów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2012 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2012)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2011 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2011)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2010 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2010)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2009 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2009)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. ...Czytaj dalej...