|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » akty prawne procedury

akty prawne procedury

Ordynacja podatkowa 2019 (Dz.U. 2018, poz. 800) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania ...Czytaj dalej...

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019 – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób postępowania wierzycieli w ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania administracyjnego 2019 (Dz. U. 2017, poz. 1257) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji ...Czytaj dalej...

Kodeks karny skarbowy 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1958) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. § 1. ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości 2019 (Dz.U. 2019, poz. 351) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. ...Czytaj dalej...

Ustawa o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz ...Czytaj dalej...

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2019 (Dz.U. 2019, poz. 63) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników, b) ...Czytaj dalej...