|niedziela, Luty 17, 2019
>> Home » akty prawne podatki pośrednie

akty prawne podatki pośrednie

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2017 (Dz.U. 2016, poz. 710) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej ...Czytaj dalej...

Ustawa o grach hazardowych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 471) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności ...Czytaj dalej...