|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » akty prawne podatki pośrednie

akty prawne podatki pośrednie

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2019 (Dz.U. 2018, poz. 2174) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z ...Czytaj dalej...

Ustawa o grach hazardowych 2019 (Dz.U. 2018, poz. 165) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym ...Czytaj dalej...