|piątek, Czerwiec 22, 2018
>> Home » akt uchylony

akt uchylony

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym /akt uchylony/

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym1) (Dz. U. z dnia 15 września 2005 r.) Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. 2. Zwrot wydatków, o których mowa ...Czytaj dalej...

Ustawa o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz ...Czytaj dalej...