|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » 2018

2018

Nowy serwer i aktualizacje

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że od dziś wszystkie nasze serwisy internetowe dostępne są z nowego serwera, dzięki czemu zwiększy się szybkość działania portali, a co za tym idzie komfort korzystania. Rozpoczynamy także dużą aktualizację bazy aktów prawnych dostępnych na naszej stronie. Właśnie zaktualizowaliśmy Ordynację podatkową z uwzględnieniem wszelkich zmian, które weszły w życie do 1 lutego 2018 r. O ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1

Załącznik nr  1  Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2019 (Dz.U. 2018, poz. 800) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i ...Czytaj dalej...

Kodeks karny skarbowy 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1958) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. § 1. ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości 2019 (Dz.U. 2019, poz. 351) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 (Dz.U 2018, poz. 200) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych ...Czytaj dalej...

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2019 (Dz.U. 2019, poz. 63) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników, b) ...Czytaj dalej...