|niedziela, Styczeń 20, 2019
>> Home » 2018

2018

Nowy serwer i aktualizacje

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że od dziś wszystkie nasze serwisy internetowe dostępne są z nowego serwera, dzięki czemu zwiększy się szybkość działania portali, a co za tym idzie komfort korzystania. Rozpoczynamy także dużą aktualizację bazy aktów prawnych dostępnych na naszej stronie. Właśnie zaktualizowaliśmy Ordynację podatkową z uwzględnieniem wszelkich zmian, które weszły w życie do 1 lutego 2018 r. O ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1

Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Wprowadzenie do sprawozdania ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2018 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...

Kodeks karny skarbowy 2018 (Dz.U. 2017, poz. 2226) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. § 1. ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości 2018 (Dz.U. 2018, poz. 395) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018 (Dz.U 2018, poz. 200) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2018 (Dz.U. 2017, poz. 869) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) ...Czytaj dalej...