|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » 2017

2017

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej, zwanym dalej “podatkiem”. Art. 2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) działalności gospodarczej – rozumie się przez to ...Czytaj dalej...

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 2017 (Dz. U. 2017, poz. 648 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) ...Czytaj dalej...

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej 2019 – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I Przepisy ogólne Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności ...Czytaj dalej...

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości – zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy…

Załącznik nr  6  Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 ...Czytaj dalej...

1 lutego 2017 r. ogłoszono nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej

1 lutego 2017 r. ogłoszono nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej. Aktualny tekst ustawy opublikowano w dzienniku ustaw z 2017 r. poz. 201. Zmiany wynikające z ogłoszenia nowego tekstu jednolitego mają ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 12: Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

ZAŁĄCZNIK 12. LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 11: Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy

ZAŁĄCZNIK 11. WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 24.10.12.0 Żelazostopy 2 24.10.14.0 Granulki i ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 10: Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%.

ZAŁĄCZNIK 10. WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 2 3 1  ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 8: Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy

ZAŁĄCZNIK 8. WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY. Poz. Nazwa towaru 1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 7: Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy.

ZAŁĄCZNIK 7. WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY. Kod CN Wyszczególnienie 1 2 ex 3704 00 10 ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 6: Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%

ZAŁĄCZNIK 6. WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3  1  ex 01.11 ...Czytaj dalej...