|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » 2016

2016

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1)  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 2)  osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. ...Czytaj dalej...

Ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

15 grudnia 2016 r. w dzienniku ustaw nr 2032 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób ...Czytaj dalej...

Uaktualniliśmy Ordynację podatkową

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Ordynację podatkową. Ujednolicony tekst dostępny TUTAJ obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone do dnia 1 lipca 2016 roku. Obowiązujące od dziś zmiany dotyczą m.in. przekazywania przez podatników, ...Czytaj dalej...

Od dzisiaj można ustanowić pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych

Od 1 lipca 2016 r. nie trzeba dołączać oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej. Na podstawie ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ...Czytaj dalej...

Uaktualniliśmy Ordynację podatkową

Uaktualnienie obejmuje zmiany wynikające z:  Art. 39 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w art. 299 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym ...Czytaj dalej...

Nowe zwolnienie od podatku w ustawie o PIT

Od 18 lutego 2016 r. w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany zostaje pkt 143, który wprowadza nowe zwolnienie od podatku. Dotyczy on  kwoty należności ...Czytaj dalej...

Załącznik 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa Lp. Zakres działalności Oznaczenie stawek W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000 do 50 000 powyżej 50 ...Czytaj dalej...

Załącznik nr 6 – Kwartalne Stawki Ryczałtu Od Przychodów Wikariuszy 2017

W parafiach o liczbie mieszkańców Jeżeli siedziba parafii znajduje się powyżej do na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000 w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 5000 ...Czytaj dalej...