Ordynacja podatkowa, Procedury i sankcje

Ordynacja podatkowa 2016 (Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.)

Rozdział 21
Odpowiedzialność odszkodowawcza

Art. 260. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy prawa cywilnego.

Art. 261. (uchylony)

Previous ArticleNext Article