Aktualizowane akty prawne, Prawo podatkowe, Procedury i sankcje

Ordynacja podatkowa 2019 (Dz.U. 2018, poz. 800) – wersja aktualizowana

Rozwiń spis treści

DZIAŁ VIIa
(uchylony).

Rozdział 1
(uchylony).

Art. 305a.
(uchylony).

Rozdział 2
(uchylony).

Art. 305b.
(uchylony).

Art. 305c.
(uchylony).

Art. 305d.
(uchylony).

Art. 305e.
(uchylony).

Art. 305f.
(uchylony).

Art. 305g.
(uchylony).

Art. 305h.
(uchylony).

Art. 305i.
(uchylony).

Art. 305j.
(uchylony).

Art. 305ja.
(uchylony).

Art. 305k.
(uchylony).

Art. 305ka.
(uchylony).

Art. 305l.
(uchylony).

Art. 305la.
(uchylony).

Art. 305m.
(uchylony).

Art. 305ma.
(uchylony).

Art. 305mb.
(uchylony).

Rozdział 3
(uchylony).

Art. 305n.
(uchylony).

Art. 305o.
(uchylony).

Rozwiń spis treści

Previous ArticleNext Article