|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Kodeks karny skarbowy 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1958) – wersja aktualizowana

Kodeks karny skarbowy 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1958) – wersja aktualizowana 

Rozdział 24
Wykonywanie środków karnych

Art. 189.
Do wykonania orzeczenia w części dotyczącej środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej stosuje się odpowiednio art. 27, art. 44, art. 49-51 i art. 187-195a Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 190.
Sąd nie może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej, o którym mowa w art. 41 § 2 lub 4, albo od jego wykonania zwolnić.

Art. 191.
§ 1. Po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 i 7, nie wcześniej jednak niż po roku, sąd może uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wykonania środka karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 5 i 7 przysługuje zażalenie.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz