Aktualizowane akty prawne, Kodeksy, Procedury i sankcje

Kodeks karny skarbowy 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1958) – wersja aktualizowana

Rozdział 10
(uchylony)

Art. 112.
(uchylony).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz