|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2019 (Dz. U. 2017, poz. 1150)


Stan prawny na rok 2019
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2017, poz. 1150)
Spis treściWyszukaj art.Informacje o akcie prawnym
Dz. U.: 2017, poz. 1150
Data aktu: 9 września 2000 r.
Wejście w życie: 1 stycznia 2001 r.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2019 (Dz. U. 2017, poz. 1150) 

Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 14.
Do czynności cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy obowiązujące w chwili dokonania czynności.

Art. 15.
1. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie, rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 7 i 8 oraz w art. 7 ust. 2, uwzględnia się również opłatę skarbową uiszczoną na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.).

Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz