|piątek, Czerwiec 22, 2018
>> Home » Podatek VAT

Podatek VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2011 nr 177, poz. 1054). Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2013 r. – wersja aktualnie obowiązująca.

Spis treści
Dział I przepisy ogólne
Dział II Zakres opodatkowania
Dział III Podatnicy i płatnicy
Dział IV Obowiązek podatkowy
Dział V Miejsce Świadczenia
Dział VI Podstawa opodatkowania
Dział VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Dział VIII Wysokość opodatkowania
Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Dział XI Dokumentacja
Dział XII Procedury szczególne
Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Załączniki

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2011 nr 177, poz. 1054). Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. – wersja archiwalna.

Spis treści
Dział I przepisy ogólne
Dział II Zakres opodatkowania
Dział III Podatnicy i płatnicy
Dział IV Obowiązek podatkowy
Dział V Miejsce Świadczenia
Dział VI Podstawa opodatkowania
Dział VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Dział VIII Wysokość opodatkowania
Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Dział XI Dokumentacja
Dział XII Procedury szczególne
Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Załączniki

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2011 nr 177, poz. 1054). Stan prawny na dzień 31 grudnia 2012 r. – wersja archiwalna.

Spis treści
Dział I przepisy ogólne
Dział II Zakres opodatkowania
Dział III Podatnicy i płatnicy
Dział IV Obowiązek podatkowy
Dział V Miejsce Świadczenia
Dział VI Podstawa opodatkowania
Dział VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Dział VIII Wysokość opodatkowania
Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Dział XI Dokumentacja
Dział XII Procedury szczególne
Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Załączniki

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2011 nr 177, poz. 1054). Stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r. – wersja archiwalna.

Spis treści
Dział I przepisy ogólne
Dział II Zakres opodatkowania
Dział III Podatnicy i płatnicy
Dział IV Obowiązek podatkowy
Dział V Miejsce Świadczenia
Dział VI Podstawa opodatkowania
Dział VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Dział VIII Wysokość opodatkowania
Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Dział XI Dokumentacja
Dział XII Procedury szczególne
Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Załączniki