Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o VAT – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

[highlight bg=”#8a0000″ color=”#ffffff”]Uwaga! W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 146a pkt 2 niniejszej ustawy, stawka podatku wynosi 8 %.[/highlight]

Poz. Symbol PKWiU 2008 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1 2 3
Towar (grupa towarów)
1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
2 ex 01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3 01.22 Owoce tropikalne i podzwrotnikowe
4 01.23.1 Owoce cytrusowe
5 01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
6 ex 01.25 Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone
7 01.26 Owoce oleiste
8 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
9 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
10 01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
11 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
12 01.28.20.0 Szyszki chmielowe
13 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
14 ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),
2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),
3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),
4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),
5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,
6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)
15 ex 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
16 02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych
17 02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych
18 02.20.14.0 Drewno opałowe
19 ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
20 ex 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
21 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:
1) kreda mielona, pastewna,
2) kreda mielona, nawozowa,
3) mączka dolomitowa
22 ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów – wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów
23 ex 08.92.10.0 Torf – wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych
24 ex 10.1 Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:
1) tłuszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarń,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
5) wełny szarpanej,
6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków
25 10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
26 ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
27 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne
28 ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
29 10.61 Produkty przemiału zbóż
30 10.62 Skrobia i wyroby skrobiowe
31 10.71.11.0 Pieczywo świeże
32 ex 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni
33 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty
34 ex 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle – wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy
35 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta
36 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
37 10.73.12.0 Kuskus
38 ex 10.81 Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)
39 10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
40 ex 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy – wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
41 ex 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej
42 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
43 10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
44 10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich
45 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
46 ex 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych – wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa
47 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
48 ex 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
49 10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich
50 10.92 Gotowa karma dla zwierząt domowych
51 ex 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane – wyłącznie wywar
52 ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju
53 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze słomy i siana
54 ex 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy) – wyłącznie siarka sublimowana lub strącona
55 ex 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych
56 ex 20.14.19.0 Pozostałe pochodne węglowodorów – wyłącznie:
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN),
2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych,
3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)
57 ex 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:
1) podpuszczka i jej koncentraty,
2) enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
58 ex 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak – wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa
59 ex 20.15.3 Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
60 20.15.4 Nawozy fosforowe mineralne
61 ex 20.15.5 Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu
62 ex 20.15.60.0 Azotan sodu – wyłącznie sprzedawany jako nawóz
63 ex 20.15.7 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych
64 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)
65 ex 20.20.1 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
66 ex 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka – wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)
67 23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
68 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej
69 35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
70 36.00.1 Woda w postaci naturalnej
71 ex 38.11.57.0 Odpady ze skór – wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)
72 ex 58.11.1 Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek
73 ex 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
74 ex 58.14.1 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
75 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej
76 (uchylona)
77 (uchylona)
78 bez względu na symbol PKWiU Sznurek do maszyn rolniczych
Towary związane z ochroną zdrowia
79 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium
80 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane
81 ex 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie:
1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
3) wata celulozowa, paczkowana,
4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych
82 ex 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne – wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne
83 ex 20.20.14.0 Środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych
84 ex 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny – wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medycznych
85 bez względu na symbol PKWiU Błony rentgenowskie diagnostyczne
86 ex 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji
87 ex 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej
88 ex 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego
89 bez względu na symbol PKWiU Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
90 ex 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit – wyłącznie węże medyczne z gumy
91 ex 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit – wyłącznie rękawice chirurgiczne
92 22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
93 ex 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
94 ex 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych – wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych)
95 26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe
96 ex 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów – wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych
97 ex 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)
98 ex 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt – wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille’a
99 30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
100 ex 32.50.13.0 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:
1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii – z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,
2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,
5) aparatura do transfuzji
101 ex 32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych
102 32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
103 32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
104 bez względu na symbol PKWiU Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wyłącznie:
1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,
2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,
3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „ZUBER”
105 bez względu na symbol PKWiU Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika
106 bez względu na symbol PKWiU Publikacje w alfabecie Braille’a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a
107 bez względu na symbol PKWiU Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
108-128 (uchylone)
129 – 134 (uchylone)
Wykaz usług (grupa usług)
135 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
136 02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi
137 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
138 ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
139 ex 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny
140 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
141 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
142 ex 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
143 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
144 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
145 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
146 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
147 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
148 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
149 38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
150 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
151 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
152 39.00.1 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
153 39.00.2 Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
154 49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
155 49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
156 49.32 Usługi taksówek osobowych
157 49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
158 50.10.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu
159 50.30.1 Transport wodny śródlądowy pasażerski
160 50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
161 ex 51.10.1 Transport lotniczy pasażerski – wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie
162 51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
163 55 Usługi związane z zakwaterowaniem
164-168 (uchylone)
169 bez względu na symbol PKWiU Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie*)
170-172 (uchylone)
173 75 Usługi weterynaryjne
174 81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
175 81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne
176 81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni
177 ex 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku
178 ex 91.01 Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75
179 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
180 96.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną
181 bez względu na symbol PKWiU Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania
182 bez względu na symbol PKWiU Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:
1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
2) do obiektów kulturalnych
183 bez względu na symbol PKWiU Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
184 bez względu na symbol PKWiU Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu
185 bez względu na symbol PKWiU Wstęp na imprezy sportowe
186 bez względu na symbol PKWiU Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu
187 bez względu na symbol PKWiU Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 80, 93-96, 99 i 101-103

*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.
Objaśnienia:
1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
2) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.

Previous ArticleNext Article