Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o VAT – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1 2 3
1 ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe – z wyłączeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla
przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
4) ziół suszonych sortowanych całych
2 01.12 Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie
3 01.13.1 Winogrona
4 ex 01.13.23 Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego – z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)
5 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe
6 01.13.24-00.20 Orzechy włoskie
7 ex 01.13.40-00.90 Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych
8 ex 01.2 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – z wyłączeniem:
1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego
pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-
00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-
00.51, -00.52),
2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,
niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU
01.22.32-00.90),
3) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z
zastrzeżeniem pozycji 9,
4) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz
poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu
garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00),
5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25)
9 ex 01.25.10 Króliki, pszczoły i jedwabniki
10 ex 02 Produkty gospodarki leśnej – z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30)
11 05 Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)
12 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa
13 ex 14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) – wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus
14 15.11.1 Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów
15 15.11.21 Wełna szarpana
16 ex 15.11.3 Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu – z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy
17 ex 15.11.4 Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń
18 15.12 Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju
19 ex 15.13.13-00.10 Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka – wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne
20 ex 15.20 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) – z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)
21 ex 15.20.17 Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych
22 ex 15.33.30-00.22 Obierki, liście i strużyny z warzyw – wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw
23 15.33.30-00.3 Odpady – słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)
24 15.33.30-00.80 Żołędzie i kasztany
25 ex 15.33.30-00.90 Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe – wyłącznie odpady użytkowe paszowe
26 15.41.11 Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych – z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)
27 15.42.13-30 Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.
28 15.51.11 Mleko płynne przetworzone
29 15.61.33-33.16 Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie
30 15.61.33-33.26 Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie
31 15.61.33-33.32 Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane
32 15.61.33-33.34 Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie
33 15.61.33-33.42 Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane
34 15.61.33-33.44 Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie
35 15.61.33-33.51 Ziarno kukurydzy – miażdżone i płatkowane
36 15.61.33-33.54 Ziarno kukurydzy – obrobione wyłącznie przez śrutowanie
37 15.61.33-33.94 Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie
38 15.61.50-10.20 Śruty kukurydziane
39 15.61.50-30.20 Śruty ryżowe
40 15.61.50-50.20 Śruta pszenna
41 15.61.50-90.2 Śruty zbóż
42 ex 15.61.50-90.40 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych – wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych
43 15.61.50-10.10 Otręby paszowe kukurydziane
44 15.61.50-30.10 Otręby paszowe ryżowe
45 15.61.50-50.10 Otręby paszowe pszenne
46 15.61.50-90.1 Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy
47 ex 15.7 Pasza dla zwierząt – z wyłączeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)
48 15.89.12 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek
49 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty
50 24.15.10-75.30 Amoniak ciekły nawozowy
51 24.15.10-77.20 Woda amoniakalna nawozowa
52 ex 24.15.30 Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)
53 24.15.40 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
54 ex 24.15.50 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego
55 24.15.60 Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane
56 24.15.70-70.20 Saletra sodowa nawozowa
57 ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
Związki fosforowe do mieszanek paszowych
58 ex 24.2 Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)
59 24.62.10-20.10 Albumina techniczna
60 24.62.10-20.20 Albumina mleka
61 24.62.10-30.61 Taninian żelatyny
62 24.62.10-30.62 Bromotaninian żelatyny
63 bez względu na symbol PKWiU Sznurek do maszyn rolniczych
Usługi
64 ex 01.4 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt
65 ex 02.02.10 Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów
66 ex 05.00.50 Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim

Objaśnienia:
1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku bądź opodatkowanych stawką 0%.

Previous ArticleNext Article