Podatek od towarów i usług (VAT), Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 10: Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%.

ZAŁĄCZNIK 10. WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%.

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3
1  ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:
1) (uchylony)
2) słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
3) nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
4) nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
5) trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
6) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
7) roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
8) pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)
2 ex 01.21.1 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3 01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
4 ex 01.25.1 Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)
5 ex 01.25.20.0 Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone
6 01.25.33.0 Orzechy laskowe
7 01.25.35.0 Orzechy włoskie
8 ex 01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych
9 ex 01.26 Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)
10 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
11 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy
12 ex 01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe – wyłącznie kolendra, kmin i kminek
13 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
14  ex 01.4  Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
 1) zwierząt żywych i ich nasienia,
 2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
 3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
 4) kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
 5) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
 7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
 8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)
15 ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
16 ex 03  Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:
 1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
 2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),
 3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
17 ex 10.1  Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:
 1) tłuszczów technicznych,
 2) produktów ubocznych garbarń,
 3) skór i skórek, niejadalnych
 4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5) wełny szarpanej,
 6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków
18 ex 10.20 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0)
 19  ex 10.3  Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane – wyłącznie:
 1) ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),
 2) soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),
 3) warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),
 4) owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)
20 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne
21 ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
22 ex 10.61 Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty
23 ex 10.71.11.0 Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni
24 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty
25 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta
26 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
27 10.73.12.0 Kuskus
28 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
29 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
30 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
 31  ex 11.07.19.0  Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
 1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju
32 ex 58.11.1 Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a
33 Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN
34 Czasopisma specjalistyczne
35 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej

Objaśnienia:
1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Previous ArticleNext Article