|niedziela, Kwiecień 22, 2018
>> Home » Podatek od towarów i usług (VAT) » Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Rozwiń spis treści
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ II ZAKRES OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
DZIAŁ III PODATNICY, PŁATNICY I PRZEDSTAWICIELE PODATKOWI
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy
Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi
DZIAŁ IV OBOWIĄZEK PODATKOWY
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
DZIAŁ V MIEJSCE ŚWIADCZENIA
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
DZIAŁ VI PODSTAWA OPODATKOWANIA
DZIAŁ VII ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKU Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW
DZIAŁ VIII WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Stawki
Rozdział 2 Zwolnienia
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
DZIAŁ IX ODLICZENIE I ZWROT PODATKU. Odliczanie częściowev Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
DZIAŁ X REJESTRACJA. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1 Rejestracja
Rozdział 2 Deklaracje
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
Rozdział 4 Zapłata podatku
DZIAŁ Xa ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH
DZIAŁ XI DOKUMENTACJA
Rozdział 1 Faktury
Rozdział 2 Ewidencje
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
DZIAŁ XII PROCEDURY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
Rozdział 7 Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
DZIAŁ XIII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
ZAŁĄCZNIK Nr 4(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 5(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%
ZAŁĄCZNIK Nr 7 WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 9 uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 10 WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%
ZAŁĄCZNIK Nr 11 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 13 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Stan prawny obowiązujący w dniu 31 grudnia 2013 r. r.

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013 

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

 

Poz.

 Symbol PKWiU 2008

 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

 2

 3

 Towar (grupa towarów)

1

 ex  01.1  Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0)

2

 ex  01.21  Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3

 01.24  Owoce ziarnkowe i pestkowe

4

 ex  01.25.1  Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)

5

 ex  01.25.20.0  Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

6

 01.25.33.0  Orzechy laskowe

7

 01.25.35.0  Orzechy włoskie

8

 ex  01.25.90.0  Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

9

 ex  01.26  Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)

10

 ex  01.28.12.0  Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11

 ex  01.28.13.0  Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon

12

 01.28.14.0  Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

13

 ex  01.28.19.0  Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

 01.28.20.0  Szyszki chmielowe

15

 01.29.20.0  Choinki świąteczne cięte

16

 ex  01.30.10.0  Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią

17

 ex  01.4  Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),3) spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)

18

 ex  02  Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0)

19

 ex  03  Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem:1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0),2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0),3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków,4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0),5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0),6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0),7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0),

8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00)

 

20

 ex  08.91.19.0  Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów – wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów

21

 ex  10.11.12.0  Mięso ze świń świeże lub schłodzone – wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia

22

 ex  10.11.32.0  Mięso ze świń zamrożone – wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia

23

 ex  10.11.39.0  Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone – wyłącznie mięso z dziczyzny

24

 ex  10.11.41.0  Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży – wyłącznie wełna szarpana

25

 ex  10.11.60.0  Odpady zwierzęce surowe, niejadalne – wyłącznie odpady pochodzące z hodowli i gospodarki łowieckiej

26

 ex  10.20.11.0  Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone – wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone

27

 ex  10.20.13.0  Ryby zamrożone – wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne

28

 ex  10.20.14.0  Filety rybne zamrożone – wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych

29

 ex  10.20.15.0  Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione – wyłącznie zamrożone mięso z ryb słodkowodnych

30

 ex  10.39.30.0  Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne – wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany

31

 10.91.20.0  Mączka i granulki lucerny (alfalfa)

32

 16.10.39.0  Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

33

 ex  16.29.25.0  Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze słomy i siana

34

 ex  20.15.80.0  Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus

Usługi (grupa usług)

35

 ex  01.6  Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)

36

 ex  02.40.10  Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami

37

 ex  03.00.7  Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

38

 77.31.10.0  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz