|środa, Styczeń 16, 2019
>> Home » Podatek od towarów i usług (VAT) » Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Stan prawny obowiązujący w okresie od października do grudnia 2016 r.
 NOWOŚĆ! Wszystkie opublikowane na portalu wersje aktu prawnego, akty wykonawcze i pliki PDF w jednym miejscu! KLIKNIJ TUTAJ 

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016 

Rozdział 5
Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego

Art. 84.
1. Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, a nie są obowiązani prowadzić ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1, mogą w celu obliczenia kwoty podatku należnego dokonać podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego okresu, w którym dokonano zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.

2. Jeżeli podatnik podjął lub wznowił działalność wymienioną w ust. 1, podział sprzedaży może być dokonany przy zastosowaniu do obrotu danego okresu rozliczeniowego procentowych wskaźników podziału udokumentowanych zakupów, dokonanych w okresie rozliczeniowym przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym podjęto lub wznowiono działalność.

Art. 85.
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 18,03% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%;
 Uwaga! W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 146b niniejszej ustawy, kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki 18,70 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 % . 
2) 6,54% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%;
 Uwaga! W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 146b niniejszej ustawy, kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki 7,41 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 % . 
3) 4,76% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.