Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2011

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Uchylony.

ZAŁĄCZNIK NR 2 

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 3 

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Uchylony.

ZAŁĄCZNIK NR 5 

Uchylony.

ZAŁĄCZNIK NR 6 

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

ZAŁĄCZNIK NR 7 

WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 8 

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 9 

Uchylony.

ZAŁĄCZNIK NR 10 

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%

ZAŁĄCZNIK NR 11 

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz