Podatek dochodowy, Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 5: Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy.

ZAŁĄCZNIK 5. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY.

Lp. Państwo Zakres podmiotowy
1 2 3
1 Królestwo Belgii Spółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane jako: „naamloze vennootschap/societe anonyme”, „commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée”, oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego
2 Królestwo Danii spółki ustanowione według prawa duńskiego, określane jako: „aktieselskab”, „anpartsslskab”
3 Królestwo Hiszpanii spółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego
4 Królestwo Niderlandów spółki ustanowione według prawa holenderskiego, określane jako: „naamloze vennootschap” i „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
5 Królestwo Szwecji spółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane jako: „aktiebolag” oraz „försäkringsaktiebolag”
6 Republika Malty spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soćjetajiet en commandite li 1-kapital tagħhom maqsum fazzjonijiet”
7 Republika Austrii spółki ustanowione według prawa austriackiego, określane jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”
8 Republika Cypryjska spółki ustanowione według prawa cypryjskiego, określane jako: spółki zgodnie z prawem spółek, korporacyjne podmioty publiczne, a także jakiekolwiek inne podmioty, które są traktowane jak spółki zgodnie przepisami o podatku dochodowym
9 Republika Czeska spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”, „veřejná obchodní společnost”, „komanditní společnost”, „družstvo”
10 Republika Estońska spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: „täisähing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”
11 Republika Federalna Niemiec spółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschrankter Haftung” i „bergrechtliche Gewerkschaft”
12 Republika Finlandii spółki ustanowione według prawa fińskiego, określane jako: „osakeyhtioe/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „saeaestepankki/sparbank” oraz „vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag”
13 Republika Francuska spółki prawa francuskiego, określane jako: „société anonyme, société en commandite par actions”, „société á responsabilité limitée”, oraz przemysłowe i handlowe zakłady i przedsiębiorstwa publiczne
14 Republika Grecka spółki ustanowione według prawa greckiego, określane jako: „αvώvυμη εταιpία”
15 Irlandia spółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane jako: „public companies limited by shares or by guarantee”, „private companies limited by shares or by guarantee”, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub „building societies” zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts
16 Republika Litewska spółki ustanowione według prawa litewskiego
17 Republika Łotewska spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”
18 Republika Portugalska utworzone według prawa portugalskiego spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne
19 Republika Słowacka spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: „Akciová spoločnost”, „Spoločnost s ručením obmedzeným”, „Komanditná spoločnost”, „Verejná obchodná spoločnost”, „družstvo”
20 Republika Słowenii spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: „delniška družba”, „komanditna delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”, „družba z neomejeno odgovornostjo”
21 Republika Węgierska spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelõsségü társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság”, „szövetkezet”
22 Republika Włoska spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, oraz podmioty publiczne i prywatne wykonujące działalność przemysłową i handlową
23 Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: „société anonyme”, „société en commandite par actions” i „société à responsabilité limitée”
24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa
25 Konfederacja Szwajcarska spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako: „société anonyme”/”Aktiengesellschaft”/”societá anonima”, „société à responsibilité limitée”/”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”/”societá a responsibilitá limitata”, „société en commandite par actions”/”Kommanditaktiengesellschaft”/”societá in accomandita per azioni”
26 Republika Bułgarii Spółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą, określane jako: „cъбиpaтeлнoтo дpyжecтвo”, „кoмaндитнoтo дpyжecтвo”, „дpyжecтвoтo c oгaничeнa oтгoвopнocт”, „aкциoнepнoтo дpyжecтвo”, „кoмaндитнoтo дpyжecтвo c aкции”, „кooпepaции”, „кooпepaтивни cъюэи”, „дpyжaвни пpeдпpиятия”
27 Rumunia Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako: „societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată”
28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym
Previous ArticleNext Article