Podatek dochodowy, Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 5: Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy.

ZAŁĄCZNIK 5. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY.

Lp. Państwo Zakres podmiotowy
1 2 3
1 Królestwo Belgii Spółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane jako: “naamloze vennootschap/societe anonyme”, “commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée”, oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego
2 Królestwo Danii spółki ustanowione według prawa duńskiego, określane jako: “aktieselskab”, “anpartsslskab”
3 Królestwo Hiszpanii spółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane jako: “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego
4 Królestwo Niderlandów spółki ustanowione według prawa holenderskiego, określane jako: “naamloze vennootschap” i “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
5 Królestwo Szwecji spółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane jako: “aktiebolag” oraz “försäkringsaktiebolag”
6 Republika Malty spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: “Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, “Soćjetajiet en commandite li 1-kapital tagħhom maqsum fazzjonijiet”
7 Republika Austrii spółki ustanowione według prawa austriackiego, określane jako: “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”
8 Republika Cypryjska spółki ustanowione według prawa cypryjskiego, określane jako: spółki zgodnie z prawem spółek, korporacyjne podmioty publiczne, a także jakiekolwiek inne podmioty, które są traktowane jak spółki zgodnie przepisami o podatku dochodowym
9 Republika Czeska spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”, “veřejná obchodní společnost”, “komanditní společnost”, “družstvo”
10 Republika Estońska spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: “täisähing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”
11 Republika Federalna Niemiec spółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane jako: “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschrankter Haftung” i “bergrechtliche Gewerkschaft”
12 Republika Finlandii spółki ustanowione według prawa fińskiego, określane jako: “osakeyhtioe/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “saeaestepankki/sparbank” oraz “vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag”
13 Republika Francuska spółki prawa francuskiego, określane jako: “société anonyme, société en commandite par actions”, “société á responsabilité limitée”, oraz przemysłowe i handlowe zakłady i przedsiębiorstwa publiczne
14 Republika Grecka spółki ustanowione według prawa greckiego, określane jako: “αvώvυμη εταιpία”
15 Irlandia spółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane jako: “public companies limited by shares or by guarantee”, “private companies limited by shares or by guarantee”, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub “building societies” zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts
16 Republika Litewska spółki ustanowione według prawa litewskiego
17 Republika Łotewska spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”
18 Republika Portugalska utworzone według prawa portugalskiego spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne
19 Republika Słowacka spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: “Akciová spoločnost”, “Spoločnost s ručením obmedzeným”, “Komanditná spoločnost”, “Verejná obchodná spoločnost”, “družstvo”
20 Republika Słowenii spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: “delniška družba”, “komanditna delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”, “družba z neomejeno odgovornostjo”
21 Republika Węgierska spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelõsségü társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”
22 Republika Włoska spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, oraz podmioty publiczne i prywatne wykonujące działalność przemysłową i handlową
23 Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: “société anonyme”, “société en commandite par actions” i “société à responsabilité limitée”
24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa
25 Konfederacja Szwajcarska spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako: “société anonyme”/”Aktiengesellschaft”/”societá anonima”, “société à responsibilité limitée”/”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”/”societá a responsibilitá limitata”, “société en commandite par actions”/”Kommanditaktiengesellschaft”/”societá in accomandita per azioni”
26 Republika Bułgarii Spółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą, określane jako: “cъбиpaтeлнoтo дpyжecтвo”, “кoмaндитнoтo дpyжecтвo”, “дpyжecтвoтo c oгaничeнa oтгoвopнocт”, “aкциoнepнoтo дpyжecтвo”, “кoмaндитнoтo дpyжecтвo c aкции”, “кooпepaции”, “кooпepaтивни cъюэи”, “дpyжaвни пpeдпpиятия”
27 Rumunia Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”
28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym
Previous ArticleNext Article