Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Załącznik nr 2 – TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Załącznik nr 3  – LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY

Previous ArticleNext Article