|środa, Wrzesień 26, 2018
>> Home » Podatek dochodowy » Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

WERSJA 2016
Spis treściWyszukaj art.Informacje o akcie prawnymAktualna wersja
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016, poz. 2032) - tekst jednolity.
Stan prawny na dzień 31-12-2016 roku - wersja archiwalna. UWAGA! Wersja obowiązująca dla rozliczenia zeznania PIT za rok 2016!

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016) 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Załącznik nr 2 – TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Załącznik nr 3  – LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY