Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 46.
(pominięty).

Art. 47.
(pominięty).

Art. 48.
(pominięty).

Art. 49.
(pominięty).

Art. 50.
(pominięty).

Art. 51.
(pominięty).

Previous ArticleNext Article